Выбор региона
Ваш город:
Одесса
Всі бухгалтерські операції
з урахуванням специфіки
сільського господарства
Можливості

Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України

Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України дозволяє комплексно автоматизувати бухгалтерський облік в компаніях сільського господарства - від виписки первинних документів до здачі регламентованої звітності та ведення кадрового діловодства. Також в програмі реалізовано отримання оперативної інформації для аналізу діяльності підприємств з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції (тваринництва, рослинництва та птахівництва).

 • Бухгалтерський облік
 • Податковий облік
 • Регламентовані звіти
 • Інтеграція з МеДок і Fredo.Звіт
 • Облік біологічних активів
 • Облік ПДВ
 • Облік оренди землі та майна
 • Експрес-перевірка обліку
 • Облік транспорту та сільгосптехніки
 • Мультивалютний облік
Розгорнути повний опис

Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України

"Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України" - оптимальне рішення для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, отримання інформації для аналізу діяльності підприємств з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції (тваринництва, рослинництва та птахівництва).

Рішення "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України" розроблена на базі "1С: Підприємство. Бухгалтерія для України" зі збереженням усіх можливостей і механізмів цього типового рішення. У рішення додані всі необхідні механізми для ведення бухгалтерського і податкового обліку, включаючи підготовку обов'язкової звітності, в організаціях, що здійснюють сільськогосподарську діяльність і будь-які інші види комерційної діяльності: оптову і роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю, надання послуг, виробництво і т.д.

"Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України" забезпечує рішення всіх задач, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства, якщо бухгалтерська служба повністю відповідає за облік на підприємстві, включаючи, наприклад, виписку первинних документів, облік продажів і т.д. Дане прикладне рішення також можна використовувати виключно для ведення бухгалтерського і податкового обліку, а завдання автоматизації інших служб, наприклад, відділу продажів, вирішувати спеціалізованими конфігураціями або іншими системами.

Програмний продукт забезпечує рішення всіх задач, що стоять перед бухгалтерською службою сільськогосподарського підприємства, починаючи від обробки первинних документів і закінчуючи формуванням регламентованої звітності.

Конфігурація є захищеною і містить фрагменти коду, які не підлягають зміні користувачем, має захист від несанкціонованого використання.

Використання рішення надає широкі можливості підприємствам - сільгоспвиробникам:

Керівникам::

 • Отримувати дані для контролю зміни активів підприємства, звітність про виробничу діяльність, оперативну інформацію про рух грошових коштів та ін.
 • Підвищити якість інформації, її достовірність і аналітичність.

Фінансової і бухгалтерської службі:

 • Вести бухгалтерський та податковий облік.
 • Поводити аналіз усіх напрямків діяльності, як окремо, так і у взаємозв'язку.
 • Систематизувати і регламентувати бухгалтерський документообіг підприємства.
 • Проводити аналіз управління витратами, формувати собівартість продукції в різних аналітичних розрізах, автоматично формувати залишки і обороти за статтями витрат.

Бухгалтеру з обліку біологічних активів:

 • Можливість вести облік від введення первинних документів до формування бухгалтерської та оперативної звітності по руху біологічних активів.

Бухгалтеру з обліку оренди землі та майна:

 • Можливість вести облік оренди землі та майна в розрізі договорів, ділянок.
 • Автоматично нараховувати орендну плату, здійснювати виплати паїв різними способами: готівковим, безготівковим, натуроплатою.
 • Формувати регламентовану звітність щодо земельних ділянок.

Бухгалтеру з обліку транспорту і сільгосптехніки:

 • Вести облік роботи вантажного і легкового автотранспорту, сільгосптехніки за дорожніми листами в розрізі технологічних операцій.
 • Вести облік палива, ПММ.
 • Вести облік матеріалів, використовуваних для ремонту транспорту і сільгосптехніки.

Бухгалтеру з обліку кадрів та заробітної плати:

 • Вести кадровий облік з докладною кадрової інформацією зі співробітників, кадровий облік за договорами ЦПХ.
 • Можливість вносити інформацію про кадрові зміни.
 • Здійснювати нарахування заробітної плати за окладом, тарифними ставками, відрядними робіт.
 • Виробляти автоматичний розрахунок відпусток, лікарняних листів, обчислення податків і внесків.
 • Формувати платіжні документи по перерахуванню податків і виплати заробітної плати.
 • Можливість виплачувати заробітну плату через касу, за безготівковим розрахунком і натуроплатою.

Функціональні можливості

Облік біологічних активів.

У повному обсязі реалізовано облік рослинництва і тваринництва. Тварини враховуються як в сумовому обліку, в головах, так і в живій вазі. У бухгалтера є можливість відобразити в системі все господарські операції, починаючи від приплоду і закінчуючи забоєм.

Рішення завдання обліку біологічних активів в конфігурації "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України" включає в себе:

 • Придбання / реалізацію БА;
 • Приплід / приріст БА;
 • Переведення тварин між віковими групами;
 • Переклад в основне стадо, вибракування з основного стада;
 • Переміщення тварин;
 • Забій / відмінок;
 • Переоцінка біологічних активів "(приведення до справедливими цінами).

Документи для ведення обліку в тваринництві повністю підходять для птахівництва. Особливістю птахівництва є наявність інкубаторію.

Для роботи з інкубаторієм призначені окремі документи:

 • Закладка в інкубаторій;
 • Звіт про вихід інкубаторій.

Облік транспорту та сільгосптехніки.

Автоматизований облік транспорту і сільгосптехніки. У програмі фіксуються шляхові листи, ведеться облік палива, показань спідометра і залишків в баках, розрахунок витрати палива за нормами, виконується розрахунок відрядної зарплати. Крім того, є можливість проаналізувати витрати на утримання машинотракторного парку.

Рішення завдання обліку автотранспорту і сільгосптехніки в конфігурації "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України" включає в себе:

 • облік роботи автотранспорту (вантажний, легковий, спеціальний);
 • облік роботи сільськогосподарської техніки (трактори, комбайни);
 • виконується обробка шляхових листів, облік видачі та списання ПММ по факту, розрахунок списання палива за нормою, облік залишків палива по водіях і одиницям техніки (баків);
 • виконується автоматичний розрахунок відрядної зарплати водіїв і помічників, розрахунок вартості послуг найманого транспорту та сільгосптехніки;
 • забезпечена можливість розрахунку фактичної собівартості кілометра пробігу, тонно-кілометра перевезення, фізичного гектара і гектара умовної оранки
 • формування звітів для аналізу автотранспорту і сільгосптехніки.

Облік оренди землі

У програму додана можливість обліку взаєморозрахунків з оренди землі (облік пайщиків). Реалізований автоматичний розрахунок нарахувань і утримань. Рішення завдання обліку оренди землі в конфігурації "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України" включає в себе:

 • Ведення обліку договорів оренди землі з приватними і юридичними особами;
 • Нарахування орендної плати за землю;
 • Виплата заборгованості різними способами: грошима, товарами, послугами;
 • Формування звітів по взаєморозрахунках з орендодавцями;

Облік заробітної плати, кадровий і персоніфікований облік.

В "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України" ведеться облік руху персоналу, включаючи облік працівників за основним місцем роботи і за сумісництвом. Забезпечується формування типових форм по трудовому законодавству.

Автоматизовані:

 • нарахування зарплати працівникам підприємства по окладу з можливістю вказати спосіб відображення в обліку окремо для кожного виду нарахування; нарахування оплати фіз. особам за договорами цивільно-правового характеру;
 • ведення взаєморозрахунків з працівниками аж до виплати зарплати і перерахування зарплати на карткові рахунки працівників;
 • депонування;
 • вирахування регламентованих законодавством податків і внесків, оподатковуваною базою яких служить заробітна плата працівників організацій;
 • формування відповідних звітів (по ПДФО, внескам до фондів соціального страхування).

При виконанні розрахунків враховується наявність на підприємстві:

 • людей з інвалідністю;
 • податкових нерезидентів.

Рішення завдання кадрового обліку в конфігурації "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України" включає в себе:

 • Прийом на роботу;
 • Кадрове переміщення;
 • Звільнення з організації.

Рішення завдання обліку зарплати в конфігурації "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України" включає в себе:

 • Табелювання (за місяць, половину місяця, довільний період);
 • Нарахування зарплати за відрядними і бригадним нарядам;
 • Нарахування відпустки;
 • Нарахування за лікарняним листком;
 • Нарахування за подорожнім листом автотранспорту;
 • Нарахування за подорожнім листом сільгосптехніки;
 • Нарахування за договором ЦПХ;
 • Нарахування зарплати працівникам організацій.

Облік товарно-матеріальних цінностей

Облік товарів, матеріалів і готової продукції реалізований згідно П (С) БО 9 "Запаси" і методичним вказівкам по його застосуванню. Підтримуються наступні способи оцінки матеріально-виробничих запасів при їх вибутті:

 • по середній собівартості; за собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів (спосіб ФІФО);
 • за ціною продажу із застосуванням середнього відсотка націнки (для роздрібної торгівлі).

Для підтримки способів оцінки ФІФО на рахунках обліку матеріально-виробничих запасів ведеться партійний облік. Різні способи оцінки можуть застосовуватися незалежно для кожної організації.

Підтримується облік додаткових витрат на придбання запасів, облік транспортно-заготівельних витрат.

Для ведення одиниць вимірювання матеріально-виробничих запасів до складу рішення включений затверджений класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку.

Складський облік

По складах може вестися кількісний або кількісно-сумовий облік. У першому випадку оцінка товарів і матеріалів для цілей бухгалтерського обліку не залежить від того, з якого складу вони отримані. Складський облік може бути відключений, якщо в ньому немає необхідності.

В "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України" реєструються дані інвентаризації, які автоматично звіряються з даними обліку. На підставі інвентаризації відбивається виявлення надлишків і списання недостач.

Для кожного складу може бути визначено матеріально відповідальна особа. Одночасно для одного складу може бути призначено одне відповідальна особа; історія призначення відповідальних осіб зберігається. Інвентаризацію запасів можна зробити як за складом, так і по матеріально відповідальної особи.

Облік торгових операцій

Автоматизований облік операцій надходження і реалізації товарів і послуг. При продажі товарів виписуються рахунки на оплату, оформляються накладні і податкові накладні. Всі операції по оптовій торгівлі враховуються в розрізі договорів з покупцями і постачальниками.

Для роздрібної торгівлі підтримується як оперативне відображення роздрібної реалізації, так і відображення продажів за результатами інвентаризації. Товари в роздробі можуть враховуватися за покупними або за продажними цінами. Нараховується акцизний податок з реалізації підприємствами роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

Автоматизовано відображення повернень товарів від покупця і постачальнику.

В "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України" підтримується використання декількох типів цін, наприклад: "оптова", "дрібнооптова", "роздрібна", "закупівельна" і т.п. Це спрощує відображення операцій надходження і реалізації.

Облік комісійної торгівлі

Автоматизований облік комісійної торгівлі як відносно товарів, узятих на комісію (у комітента), так і переданих для подальшої реалізації (комісіонерові). Підтримується відображення операцій з передачі товарів на субкомісію. При формуванні звіту комітенту або реєстрації звіту комісіонера можна відразу зробити розрахунок і відобразити утримання комісійної винагороди.

Облік операцій з тарою

Автоматизовані операції по обліку поворотної багатооборотної тари. Враховано специфіку оподатковування таких операцій і розрахунків з постачальниками і покупцями.

Облік банківських і касових операцій

Реалізовано облік руху готівкових та безготівкових грошових коштів та валютних операцій. Підтримується введення і друк платіжних доручень, прибуткових і видаткових касових ордерів. Автоматизовані операції по розрахунках з постачальниками, покупцями і підзвітними особами, внесення готівки на банківський рахунок і отримання готівки по грошовому чеку, придбання і продажу іноземної валюти, виплаті (перерахуванню) заробітної плати, перерахування податків і внесків із заробітної плати. При відображенні операцій суми платежів автоматично розбиваються на аванс і оплату. На підставі касових документів формується касова книга встановленого зразка.

Облік розрахунків з контрагентами

Облік розрахунків з постачальниками і покупцями можна вести в гривнях та іноземній валюті. Курсові різниці по кожній операції розраховуються автоматично. Розрахунки з контрагентами можна вести за договором в цілому або з вказівкою конкретних документів розрахунків. Спосіб ведення розрахунків визначається окремо для кожного договору.

Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів

Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів ведеться відповідно до П (С) БО 7 «Основні засоби», П (С) БО 8 «Нематеріальні активи», П (С) БО 9 "Запаси".

Для основних засобів і нематеріальних активів автоматизовані такі основні операції як: надходження, ухвалення до обліку, нарахування амортизації, модернізація, передача, списання, інвентаризація, переоцінка (для основних засобів). Можливий розподіл сум нарахованої амортизації за місяць між декількома рахунками або об'єктами аналітичного обліку. Для основних засобів, що використовуються сезонно, можливе застосування графіків нарахування амортизації.

Для малоцінних активів автоматизовані операції передачі в експлуатацію і списання з експлуатації.

Підтримка різних схем оподаткування

В "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України" підтримуються наступні схеми оподаткування: 

 • податок на прибуток і податок на додану вартість, податку на прибуток без податку на додану вартість;
 • єдиний податок і податок на додану вартість;
 • єдиний податок без податку на додану вартість;
 • єдиний податок для суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб.

Облік ПДВ

"Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України" дозволяє формувати і реєструвати всі необхідні податкові документи: податкові накладні, додатки до них.

У конфігурації реалізовані дві методики розрахунку податкової бази ( "першої події") з ​​ПДВ: оперативний розрахунок при проведенні документів і відкладене визначення податкових зобов'язань / кредиту в кінці періоду.

Для контролю коректності податкового кредиту, показаного при надходженні, ведеться облік запасів в розрізі податкових призначень їх придбання.

Податковий облік з податку на прибуток

Податковий облік ведеться відповідно до розділу 3 НКУ.

Поряд з бухгалтерським обліком доходів і витрат, ведеться облік різниць, коригувальних фінансовий результат. З метою нарахування різниць, пов'язаних з амортизацією необоротних активів (ст. 138 ПКУ), ведеться паралельний облік ОС і НМА для цілей бухгалтерського і податкового обліку.

За даними податкового обліку автоматично формується Декларація з податку на прибуток.

У конфігурації також підтримується облік податку на прибуток за період 01.04.2011 - 31.12.2014 рр., Відповідно до попередньої редакції розділу 3 НКУ.

Єдиний податок

"Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України" дозволяє реєструвати доходи і витрати (при необхідності) юридичних і фізичних осіб - платників єдиного податку.

Автоматично формуються Книга обліку доходів (прибутків і витрат) для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, а також Декларації платників єдиного податку - юридичних і фізичних осіб.

Завершальні операції періоду

Автоматизовані регламентні операції, виконувані по закінченні періоду, в тому числі переоцінка валюти, списання витрат майбутніх періодів, визначення фінансових результатів і інші.

До складу "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України" входить набір звітів Довідки-розрахунки, які відображають розрахунки, пов'язані з проведенням регламентних операцій по закриттю місяця: Розподіл непрямих витрат, Переоцінка валютних коштів та інші

Стандартні бухгалтерські звіти

"Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України" надає користувачеві набір стандартних звітів, які дозволяють аналізувати дані по залишкам, оборотам рахунків і по проводках в самих різних розрізах. У їх числі оборотно-сальдова відомість, шахова відомість, оборотно-сальдова відомість по рахунку, обороти рахунку, картка рахунку, аналіз рахунку, аналіз субконто, обороти між субконто, зведені проводки, головна книга, діаграма.

Експрес-перевірка обліку

Експрес-перевірка ведення обліку допомагає користувачеві в будь-який момент отримати зведену і деталізовану інформацію про коректність даних. Всі перевірки об'єднані в групи:

 • положення облікової політики;
 • аналіз стану бухгалтерського обліку;
 • операції по касі;
 • облік ПДВ;
 • облік виробничих операцій;
 • визначення фінансових результатів.

Звіт про результати експрес-перевірки супроводжується коментарями до кожної виконаної перевірки, які містять:

 • предмет контролю,
 • результат перевірки,
 • можливі причини помилок,
 • рекомендації щодо усунення помилок.

Регламентована звітність

В "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України" включені обов'язкові (регламентовані) звіти, призначені для подання власникам організації і контролюючим державним органам, включаючи форми бухгалтерської звітності, податкові декларації, звіти для органів статистики і державних фондів.

Регламентована звітність, що подається до податкових органів, може бути автоматично експортована у формат, затверджений державним органом, що реалізує податкову політику (в файли з розширенням XML). Так звані "схеми" (файли з розширенням * .xsd), по яких відбуваються формування файлів XML з даними звітів, поставляються і оновлюються разом з набором регламентованої звітності.

Конфігурація інтегрована з сервісом здачі електронної звітності FREDO Звіт. Сервіс FREDO Звіт надає можливість безпосередньо з конфігурації:

 • сформувати регламентовану звітність в різні державні органи;
 • перевірити заповнення (за допомогою вбудованих камеральних перевірок) і роздрукувати документи;
 • зашифрувати і підписати електронним цифровим підписом;
 • відправити звіти до контролюючих органів та отримати квитанцію про доставку звіту за призначенням;
 • зберегти на електронних носіях;
 • отримувати розшифровки показників звітів FREDO Звіт в конфігурації 1С: Підприємство.

Користувачі можуть самостійно вибрати варіант використання підсистеми регламентованої звітності: традиційна підсистема або сервіс FREDO Звіт.

Тісна інтеграція сервісу FREDO Звіт з типовими конфігураціями дозволяє передавати дані облікової системи без створення проміжних файлів експорту, а також отримувати розшифровки сум показників звітів сервісу FREDO Звіт в програмі.

Сервісні можливості

Функціональні опції

Настройками параметрів обліку (Головне - Налаштування - Параметри обліку) передбачено низку функціональних опцій. Відключення функціональної опції призводить до виключення з інтерфейсу конфігурації документів (закладок і реквізитів документів), звітів, довідників, пов'язаних з опцією. Відключення функціональної опції не призводить до видалення об'єктів конфігурації: при подальшому включенні функціональної опції документи, довідники та звіти повертаються в інтерфейс.

Передбачені наступні функціональні опції:

 • Ведеться облік розрахунків у валюті.
 • Ведеться облік зворотної тари.
 • Ведеться облік бланків суворого обліку.
 • Ведеться діяльність за договорами комісії.
 • Ведеться роздрібна торгівля.
 • Ведеться виробнича діяльність.

Крім опцій, які визначаються параметрами обліку, передбачена опція "Використовувати кілька організацій". Опція включається, якщо в довіднику "Організації" (Головне - Налаштування - Організації) зазначено більше однієї організації. Якщо опція вимкнена, в документах користувач не вказує організацію - це завжди єдина організація інформаційної бази.

Інші сервісні можливості

"Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України" також включає наступні сервісні можливості:

 • робота з розподіленими інформаційними базами;
 • повнотекстовий пошук даних - пошук довільного тексту по всіх об'єктах конфігурації (документам, довідникам і т.д.). Пошук виконується з урахуванням морфології російської, української та англійської мов;
 • завантаження курсу валют з Інтернету;
 • підготовка листа у відділ технічної підтримки;
 • вбудований поштовий клієнт;
 • автоматична перевірка і установка оновлень через Інтернет,
 • можливість використовувати інтерфейс на вибір українською або російською мовами,
 • можливість вибрати варіант поставки з керівництвом користувача російською або українською мовою.

Для забезпечення додаткових можливостей аналізу всіх наявних в інформаційній базі даних до складу прикладного рішення включені універсальні звіти, що дозволяють вивести у вигляді таблиці в тому числі наповнення будь-якого довідника і дані документів.

Ціни

Виберіть рішення під Ваші конкретні завдання і під зручну для Вас схему оплати.

Купити Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України
+3 години в подарунок
11 700 грн

 

Купити Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України. Комплект на 5 користувачів
+5 годин у подарунок
20 100 грн
Варіанти поставки

Аренда 1С

Аренда 1С позволит сократить расходы на техническое обслуживание, поддержку 1С и содержание IT-отдела. Попробуйте сами! Первые 7 дней – бесплатно. Подробнее
Ваc могут заинтересовать
ГОТОВІ РІШЕННЯ
Хіт-парад доробок 1С:Підприємство, які купує наш кожен 3ий клієнт.
Налагодження та впровадження 1С:ПІДПРИЄМСТВО

Виїзд наших фахівців і підключення
ITC
Комплексна підтримка ваших програм 1С:Підприємство
Безкоштовна ЛК
Безкоштовні консультації та підтримка наших клієнтів
Офіси компанії Перший Біт мають статус офіційного партнера САБ і Центрів супроводу програм 1С:Підприємство:
ДОСТАВКА ТА ВСТАНОВЛЕННЯ

Ви просто приймаєте рішення щодо придбання програми 1С: Підприємство. Безкоштовну доставку і установку програми у зручний для Вас час здійснять наші фахівці.

ОНОВЛЕННЯ

Вам не потрібно турбуватися про актуальність інформаційної бази. Про це своєчасно подбають фахівці Першого Біта при укладенні договору ITC.

ТІЛЬКИ В ПЕРШОМУ БІТІ
Своя лінія підтримки

Є питання? Наші фахівці допоможуть Вам розібратися з будь-якими питаннями роботи в програмах 1С:Підприємство.

Нам доверяют более 150 000 компаний:
Мероприятияпосмотреть все
Нет активных мероприятий
Бесплатная
консультация
Спросите Таню – она оперативно и безошибочно ответит на любые каверзные вопросы, она умеет находить общий язык и с людьми, и с компьютерами. Оставьте здесь свои контакты, и ждите звонка.
Татьяна Мельникова
менеджер по работе с клиентами
Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України 11 700 грн Купить
Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України. Комплект на 5 користувачів 20 100 грн Купить
Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце 2 520 грн Купить
Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць 9 480 грн Купить
Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць 16 200 грн Купить
Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць 27 900 грн Купить
Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць 61 200 грн Купить
* Кількість годин роботи фахівця з впровадження 1С: Підприємство, що входять у вартість програмного продукту. За детальною
інформацією зверніться до менеджера.
Выберите продукт 1C:
Подтверждаю, что даю согласие на сбор и обработку моих персональных данных (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail) с целью внесения в базу данных ТОВ "Технологии автоматизации", в соответствии с ЗУ «О защите персональных данных»